top of page
king.png

越南皇帝-阿偉

胡志明志最專業的私人導遊

專業-了解所有胡志明市的全景點

時尚-最特別的旅遊體驗

​服務-來玩就是當皇帝

🟨專精全越南-所有景點👍是最專業--私人導遊😎

🔴日間(觀光)🚗🎈

🔴夜間(暗黑)👧✨

會員下方掃碼+立即聯繫+24小時即刻服務

LINE.png
WeChat.png
253021.jpg

LINE

WeChat

132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

業時間週一至週日:10AM-09PM

bottom of page