top of page

2022年2月份平均匯率(+-2%內)

 

1.台灣銀行-1:750(NT-VND)                      

2.越南機場-1:775(NT-VND) 

3.越南銀樓-1:790(NT-VND) 

4.本網站VIP會員

   *台幣1:813 (例:每1萬元台幣換813萬越南幣)

   *人民幣1:3560 

   *美金1:22700

(導遊接機後,直接兌換,服務性質,免手續費)

5.協助匯款(本網站VIP會員免費)

   *秒到(西聯匯款,需等幾小時越方才能收款)

   *方便(我們提供三種貨幣=台幣&人民幣&越幣=相互之間銀行小額轉帳1千-9萬可即時) 

​                                                     (超過10萬台幣,需提早1日預約)

   *馬上領(西聯需跑去銀行櫃檯取款)

   PS:非會員(非網站會員15USD/次)

bottom of page